Kopen op afstand

Algemene Voorwaarden Wet Kopen op Afstand

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe wet ‘Koop op afstand’ van kracht. De regels voor kopen op afstand zijn door deze wet door heel Europa gelijk.

In de wet ‘Koop op afstand’ is de sterkere rechtspositie van consumenten als het gaat om bijvoorbeeld internetaankopen opgenomen. In dit artikel vindt u meer informatie over de wet ‘Koop op afstand’ en een modelformulier voor het retourneren van producten binnen de wettelijk vastgestelde 14 dagen bedenktijd. Wij adviseren u om het artikel aandachtig door te lezen, zodat hier geen onduidelijkheden over ontstaan. Ter verduidelijking van de tekst worden de begrippen ‘consument’ en ‘verkoper’ gebruikt in plaats van ‘u’ en ‘wij’.

Wat is een overeenkomst op afstand?
Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als de consument iets via internet of bij een postorderbedrijf bestelt. Aankopen via een webshop vallen hier dus ook onder.

Belangrijke rechten consument bij verkoop op afstand
Bedenktijd
De consument krijgt 14 kalenderdagen bedenktijd om te beoordelen of hij de overeengekomen dienst of het toegezonden product wil houden. Binnen die termijn kan de consument besluiten om de gesloten overeenkomst te herroepen of ontbinden. Een voorwaarde is dat de consument in die periode voorzichtig met het product omgaat en het product niet beschadigd is, in de originele verpakking (onbeschadigd) zit en compleet met toebehoren en accessoires (onbeschadigd) wordt geretourneerd.

In die periode van 14 dagen mag de consument het product terugsturen zonder daarvoor een reden op te hoeven geven. De consument betaalt dan wel de portokosten voor het retour sturen van het pakket. De verkoper mag verder geen administratiekosten in rekening brengen.

Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening), wordt de financieringsovereenkomst door de verkoper ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. De kosten die door de financieringsmaatschappij in rekening zijn gebracht, zijn voor rekening van de consument.

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt echter niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen, het betaalde bedrag terug betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:
Speciaal voor de consument bestelde of gemaakte artikelen die de verkoper normaliter niet in het assortiment voert. Dit wordt op voorhand kenbaar gemaakt. En Cd-roms en software waarvan de verzegeling is verbroken.

De extra plichten van de verkoper
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

1. Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
2. De belangrijkste kenmerken van het product;
3. De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
4. De kosten van aflevering (indien van toepassing);
5. Wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;
6. Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
7. De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
8. De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement voor mobiele telefonie.

De verkoper moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
1. De eisen voor gebruikmaking van de bedenktermijn. Dit gebeurt altijd schriftelijk;
2. Het bezoekadres van de leverancier;
3. Gegevens omtrent eventuele garantie.

Wanneer de verkoper de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie